Så är jag alltså nu en pilgrim :-)

Åter från fem dagars vandring i norra Spanien. Pilgrimsleden till Santiago de Compostela. Där pilgrimer genom tiderna strävat för att få krama om statyn av Jakob, Jesu lärjunge, i den massiva katedralen. Eller kika på hans förmodade ben… Leden, eller lederna – de är många att välja på, är långa. Du kan börja i Helsingborg…