Välkommen OMX!

Mot en av ekonomins högborgar! Till hösten kör jag funktionell träning och PT på NASDAQ OMX genom Niana. Och det … Mer